За нас

Издателска къща „Парнас” е основана през 1990 г. Основните издателски направления са: художествена и учебно-помощна литература и туристическо-справочни издания. Разполага с квалифициран екип от специалисти в сферата на художествения дизайн и оформлението както на щат, така и на хонорар. Технически обезпечен с най-модерна  техника за предпечатна подготовка. По-важни историко-географски издания на ИК „Парнас” са: „Европа – стопанска география” (издания 1990 и 2002 г.), „География на континентите”, „Македония”, „Франция”, „Германия” (малка туристическа библиотека), „Градовете на България” и др.

Географски и популярни издания, предназначени за деца: „Обичам България. Енциклопедия по родинознание”, „Празничен календар на българчето”, „Българска съкровищница” и др.

Многоезични туристически издания: Албум на град Русе – три издания (1999-2004); Гид на град Русе (1999, 2002 г.); „Русе. Близък план” (2003 г.); Туристически карти на английски и български език, туристически дипляни и каталози; серии от художествени картички, разпространявани в цялата страна – „Цветовете на България” , „Духът на България”.

Издателска къща „Парнас” се е специализирала в разработването на концепции и художествени проекти за луксозни многоезични исторически и туристически издания, с доказани естетически качества и обществена полезност.

Изданията се разработват, като се имат предвид най-новите постижения в полиграфията, които се прилагат с цел повишаване на тяхната луксозност и ефективност.

ИК „Парнас” има богат опит в работата си в екип по издания, финансирани от различни европейски програми: „Празничен календар на общностите в България”, реализиран по програмата „Европейска инициатива за демокрация и човешки права”; различни издания по проекта „Развитие и промоция на туристическия продукт на основата на културно-историческото наследство” и др.

 

Къде ще ни откриете


Последно разгледани

© 2019 Парнас ООД   Всички права запазени!     Web Design & SEO by Zashev
Back To Top